بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه ارزيابي صلاحيت شركت هاي توليد كننده پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
عنوان ارزيابي صلاحيت شركت هاي توليد كننده پايه هاي بتني مسلح چهارگوش
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 4499
از تاریخ 1399-06-05
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > نظارت و ارزيابي
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved