بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه ضرورت هماهنگي شركتهاي توزيع برق با كميته تخصصي پايه ها و سازه هاي شركت توانير
عنوان ضرورت هماهنگي شركتهاي توزيع برق با كميته تخصصي پايه ها و سازه هاي شركت توانير
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 1422
از تاریخ 1399-05-14
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > نظارت و ارزيابي
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > دستورالعمل و رويه هاي اجرايي
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved