بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
عملكرد اينفوگرافيك اقدامات آموزش و ارزيابي ناظرين حوزه پايه هاي بتني
عنوان اينفوگرافيك اقدامات آموزش و ارزيابي ناظرين حوزه پايه هاي بتني
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 0
از تاریخ 1399-07-01
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > آموزش و جاري سازي
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > نظارت و ارزيابي
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved