بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
عملكرد نتايج اولين دوره ارزيابي صلاحيت ناظرين كارگاه هاي پايه سازي شركت هاي توزيع برق
عنوان نتايج اولين دوره ارزيابي صلاحيت ناظرين كارگاه هاي پايه سازي شركت هاي توزيع برق
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 1912
از تاریخ 1399-06-25
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > آموزش و جاري سازي
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > مقاوم سازي شبكه > نظارت و ارزيابي
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved