بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه ابلاغيه اولين دوره جاري سازي مانور جهادي تعميرات شبكه توزيع برق
عنوان ابلاغيه اولين دوره جاري سازي مانور جهادي تعميرات شبكه توزيع برق
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 1917
از تاریخ 1399-06-25
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • معاونت هماهنگي توزيع > بهتاب > قابليت اطمينان سيستم > آموزش و جاري سازي
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved