بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه جايگزيني مفاد قرارداد خريد تضميني بر اساس تيپ جديد
عنوان جايگزيني مفاد قرارداد خريد تضميني بر اساس تيپ جديد
جالب توجه:
    داخل توانير
  • طرح خصوصي سازي صنعت برق > توليد پراكنده -مولدين مقياس كوچك
مرتبط با سند
شماره 99/250/1302
از تاریخ 1399-05-22
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved