بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
مصوبه مقررات تامين برق مراكز استخراج رمزارزها
عنوان مقررات تامين برق مراكز استخراج رمزارزها
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 98/36376/20/100
از تاریخ 1398-08-18
تصویب کننده وزارت نيرو
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved