بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
مصوبه مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح جايگزيني يك ميليون كولر گازي فرسوده با كولرهاي گازي راندمان بالا
عنوان مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح جايگزيني يك ميليون كولر گازي فرسوده با كولرهاي گازي راندمان بالا
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > تامين منابع مالي
مرتبط با سند
شماره 661899
از تاریخ 1398-11-15
تصویب کننده شوراي اقتصاد
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر تأمين منابع مالي > طرح تعويض كولرهاي گازي فرسوده
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved