بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه ليست گواهي هاي مطابقت با استاندارد توليد كالاهاي تخصصي صنعت برق
عنوان ليست گواهي هاي مطابقت با استاندارد توليد كالاهاي تخصصي صنعت برق
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1399-01-31
تصویب کننده توانير
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > دفتر تحقيقات و توسعه فناوري > فهرست ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان كالا و خدمات برق
  • متن
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved