بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
اسناد تدوين شده اينفوگرافيك نتايج حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي در صنعت برق
عنوان اينفوگرافيك نتايج حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي در صنعت برق
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1398-04-26
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر امور تحقيقات برق
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > دفتر تحقيقات و توسعه فناوري > خلاصه نتايج
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved