بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه ليست شركت هاي موجود در وندورليست شركت توانير
عنوان ليست شركت هاي موجود در وندورليست شركت توانير
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره  
از تاریخ 1398-05-02
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر امور تحقيقات برق
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > دفتر تحقيقات و توسعه فناوري > فهرست ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان كالا و خدمات برق
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved