بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه ليست تأمين كنندگـان تأئيد صلاحيت شده انواع كابل هاي فشار ضعيف، كابل هاي خودنگهدار، هادي هوايي روكش دار و بدون روكش
عنوان ليست تأمين كنندگـان تأئيد صلاحيت شده انواع كابل هاي فشار ضعيف، كابل هاي خودنگهدار، هادي هوايي روكش دار و بدون روكش
جالب توجه:
مرتبط با سند
شماره 11/3882
از تاریخ 1397-07-28
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر امور تحقيقات برق
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > دفتر تحقيقات و توسعه فناوري > فهرست ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان كالا و خدمات برق
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved