بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي قانون استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، و ...
عنوان آيين نامه اجرايي قانون استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، و ...
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر مدير عامل > دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات
مرتبط با سند
شماره 71770/ت54630 هـ
از تاریخ 1397-06-03
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved