بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه دستور قضايي دادستان كل كشور در خصوص ماده 8 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور
عنوان دستور قضايي دادستان كل كشور در خصوص ماده 8 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر حقوقي
مرتبط با سند
شماره 9000/24287/1397/140
از تاریخ 1397-09-13
تصویب کننده قوه قضائيه
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > قوانين (دفتر حقوقي)
  • شركت توانير > بخشنامه ها و ساير مصوبات (دفتر حقوقي)
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved