بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون جامع ايثارگران درخصوص پرداخت هزينه بيمه تكميلي ايثارگران از محل سرجمع اعتبارات
عنوان اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون جامع ايثارگران درخصوص پرداخت هزينه بيمه تكميلي ايثارگران از محل سرجمع اعتبارات
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 92138/ت55783هـ
از تاریخ 1397-07-14
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > آيين نامه > ساير
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved