بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل قابليت ها و شاخص هاي مورد ارزيابي در ميز خدمت الكترونيك
عنوان قابليت ها و شاخص هاي مورد ارزيابي در ميز خدمت الكترونيك
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر فناوري اطلاعات و آمار > كميته راهبري ict توزيع در صنعت برق
مرتبط با سند
شماره 439457
از تاریخ 1397-08-20
تصویب کننده سازمان امور اداري و استخدامي كشور
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved