بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آراء تبديل وضعيت استخدامي كاركنان متقاضي انتقال از كلان شهرها
عنوان تبديل وضعيت استخدامي كاركنان متقاضي انتقال از كلان شهرها
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر حقوقي
مرتبط با سند
شماره 1380-1394
از تاریخ 1397-06-06
تصویب کننده ديوان عدالت اداري
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > دفتر حقوقي > آراء ديوان عدالت اداري
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved