بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل
عنوان دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر حقوقي
مرتبط با سند
شماره 97/376049
از تاریخ 1398-07-18
تصویب کننده سازمان برنامه و بودجه
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > بخشنامه ها و ساير مصوبات (دفتر حقوقي)
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved