بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
آيين نامه آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از نيروي آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
عنوان آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از نيروي آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
جالب توجه:
مرتبط با سند قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از نيروي آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
شماره 71770/ت54630ه
از تاریخ 1397-03-06
تصویب کننده مجلس شوراي اسلامي
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن آيين نامه اجراثي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از نيروي آب، برق و ... متضمن دستور مورخ 7 / 6 / 97 مقام عالي وزارت نيرو
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved