بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران
عنوان دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران
جالب توجه:
    خارج توانير
  • توانير
مرتبط با سند
شماره 11/2580
از تاریخ 1397-05-30
تصویب کننده مدير عامل توانير
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved