بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه 263 هيئت تنظيم بازار برق ايران
عنوان راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه 263 هيئت تنظيم بازار برق ايران
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 95/978
از تاریخ 1397-03-02
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > دستورالعمل ، مصوبات و بخشنامه ها > ساير
  • متن  
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved