بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه ضوابط تكميل قرارداد خريد
عنوان ضوابط تكميل قرارداد خريد
جالب توجه:
  داخل توانير
 • معاونت هماهنگي توزيع
 • معاونت هماهنگي توزيع > كارگروه عالي بازرگاني
مرتبط با سند
شماره 11/1962
از تاریخ 1397-04-31
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > كارگروه عالي بازرگاني
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
 • شركت توانير > بخشنامه هاي معاملات
 • شركت توانير > قرارداد هاي تيپ
 • متن <br>
  قوانین و مقررات - شرکت توانير
  © 1389 Tavanir, all rights reserved