بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
بخشنامه بخشنامه موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري
عنوان بخشنامه موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر فناوري اطلاعات و آمار > كميته راهبري ict توزيع در صنعت برق
مرتبط با سند
شماره 1739836
از تاریخ 1396-12-15
تصویب کننده سازمان امور اداري و استخدامي كشور
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved