بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل آموزش نحوه محاسبه شاخصهاي بهره وري براساس دستورالعمل
عنوان آموزش نحوه محاسبه شاخصهاي بهره وري براساس دستورالعمل
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق
    خارج توانير
  • كليه شركت هاي توزيع
  • كليه شركت هاي برق منطقه اي
  • كليه شركت هاي تابعه
مرتبط با سند
شماره 1
از تاریخ 1397-03-21
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت منابع انساني و تحقيقات > دفتر توسعه مديريت و بهره وري > بهره وري در صنعت برق
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved