بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
قانون قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب، گاز
عنوان قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب، گاز
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر مدير عامل > دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات
مرتبط با سند
شماره 96/28117/40/100
از تاریخ 1396-05-25
تصویب کننده وزارت نيرو
فایل ضمیمه  
دسته بندی موضوعی  
متن  
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved