بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
قانون قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق ، گاز، فاضلاب و تلفن سال 1396
عنوان قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق ، گاز، فاضلاب و تلفن سال 1396
جالب توجه:
    داخل توانير
  • معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي > دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1
مرتبط با سند
شماره 43559
از تاریخ 1396-04-17
تصویب کننده  
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي 1 > قوانين > بلند مدت
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved