بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
دستورالعمل ابلاغ دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار 121 با سيستم GIS
عنوان ابلاغ دستورالعمل الزامات نحوه ارتباط نرم افزار 121 با سيستم GIS
جالب توجه:
    خارج توانير
  • توانير
مرتبط با سند
شماره 11/2974
از تاریخ 1396-06-25
تصویب کننده توانير
تهیه کننده معاونت هماهنگي توزيع > دفتر نظارت بر توزيع
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی  
متن <br>
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved