بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 جستجو
خروجی ها :
# عنوان فایل
11418 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل
11576 صورتجلسه سيزدهمين جلسه مشترك مسئولين ورزش صنعت آب و برق استان تهران 97/9/28
9819 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كات اوت فيوز 20 و 33 كيلوولت ويرايش1
10255 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي تابلوهاي فشار ضعيف چند كنتوري مستقيم
11517 دستورالعمل ارگونومي(مهندسي انساني) و ايمني كار با رايانه
11518 دستورالعمل تامين، استفاده، نگهداري و امحاء ابزار كار و لوازم حفاظتي فردي و گروهي
11556 آيين نامه ساماندهي حق الوكاله و حق المشاوره خدمات وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در دستگاه هاي اجرايي
11495 پيش نويس اوليه سند اقدام داده كاوي در حوزه بهره برداري
3261 دستور العمل تعيين الزامات دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي پلمپ هاي تجهيزات اندازه گيري
11520 دستور قضايي دادستان كل كشور در خصوص ماده 8 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور
11507 تصويبنامه هيات وزيران در خصوص نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذيربط با بدهي همان اشخاص
11299 پيش نويس دستورالعمل تحليل علل ريشه اي(RCA)
11456 دستورالعمل ايمن سازي محيط كار در معابر عمومي
11477 قابليت ها و شاخص هاي مورد ارزيابي در ميز خدمت الكترونيك
11508 بخشنامه بودجه سال 1398 به همراه پيوستها
11509 بخشنامه بودجه سال 1398 به همراه پيوستها
11521 بخشنامه وزير در خصوص اجزاء حقوق عمومي
11356 دستورالعمل نحوه تعاملات در زمينه ارائه خدمات به مشتركين و متقاضيان برق
11496 آيين نامه اجرايي بند ح تبصره 20 قانون بودجه1397
11420 آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1397
11501 آيين نامه اجرايي بند الف) و ب ماده 10 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
11499 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل
8763 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي تك فاز چند تعرفه ويرايش 3/1
10155 دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي ديجيتالي سه فاز چند تعرفه اتصال مستقيم ويرايش 3/1
11492 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون جامع ايثارگران درخصوص پرداخت هزينه بيمه تكميلي ايثارگران از محل سرجمع اعتبارات
11336 مجموعه دستورالعملهاي مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت
11337 دستورالعمل شناسايي و محاسبه برق مصرفي غير مجاز
11296 پيش نويس دستورالعمل بهره برداري از تپ ترانس
11281 دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري
11236 پيش نويس دستورالعمل ساماندهي فيزيكي ، الكترونيكي ، ميكروفيلم و امحاء اسناد مالي
11498 برنامه جامع اصلاح نظام اداري. دوره دوم 97 الي99
11500 نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني
11421 تبديل وضعيت استخدامي كاركنان متقاضي انتقال از كلان شهرها
11221 دستورالعمل حفاري
11223 نظارت عاليه ايمني شركت هاي توزيع نيروي برق
11502 آيين نامه اجرايي قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب ،برق،فاضلاب و گاز
11506 بخشنامه درخصوص اوراق نوع دوم
11277 فرم 13 صفحه اي تعريف پروژه در حوزه تحقيقات
11218 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي پيمانكاران
10800 «دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كليدهاي اتوماتيك فشار ضعيف MCCB »
11497 بخشنامه وزير درخصوص صرفه جويي 1397
11419 نحوه مطالبه خسارت حق الوكاله توسط ادارات دولتي در مواردي كه محكوم له واقع مي شوند
11503 بخشنامه درخصوص اوراق نوع اول
11176 تصويب نامه درخصوص نيروگاههاي موضوع تبصره يك بند ب ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44  
11494 آيين نامه اجرايي بند ه تبصره 10 قانون بودجه سال 1397
11135 ويرايش دوم روش اجرايي محاسبه عايدات حاصل از اجراي پيشنهادهاي كمي،فايل اكسل محاسبه صرفه جويي به همراه مثال
11169 سهميه ايثارگران در آزمون بكارگيري نيروي حجمي
11170 سهميه ايثارگران در اخذ مجوز استخدام
11177 آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 درخصوص پرداخت چهل درصد امور پژوهشي
11217 دستورالعمل بهره برداري و عملكرد بهينه مراكز داده طرح فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام)
قوانین و مقررات - شرکت توانير
© 1389 Tavanir, all rights reserved