اطلاعيه مهم
به اطلاع مي رساند شرکتهاي برق منطقه اي گيلان و مازندران گزارش توجيهي مربوط به افزايش سرمايه خود را به سازمان حسابرسي ارائه نمودن
لذا مقتضي است ما بقي شرکتها هم وفق برنامه زمان بندي در اسرع وقت نسبت به ارائه گزارش توجيهي در خصوص افزايش سرمايه اقدام نمايند