بانک اطلاعات قوانین و مقررات
شركت سهامي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
ابلاغيه نحوه تنظيم اسناد زمينها و ساختمانهاي واگذار شده براي احداث مصلا
عنوان نحوه تنظيم اسناد زمينها و ساختمانهاي واگذار شده براي احداث مصلا
جالب توجه:
    داخل توانير
  • دفتر امور مجامع
مرتبط با سند
شماره 41065/134035
از تاریخ 1387-08-05
تصویب کننده هيات وزيران
فایل ضمیمه دريافت فايل
دسته بندی موضوعی
  • شركت توانير > امور مجامع
  • متن <br>
    قوانین و مقررات - شرکت توانير
    © 1389 Tavanir, all rights reserved