سامانه جمع آوري خودکار اطلاعات آماري شرکتها

وضعيت صنعت برق

کاربر گرامي : از آنجا که ممکن است برخي از شرکتهاي توزيع و يا برق منطقه اي آمار خود را به ما ارسال نکرده باشند ، و از آنجا که اين صفحه به صورت پويا از جمع آمار موجود شرکتها تهيه ميگردد، امکان غير واقعي بودن اين آمار وجود دارد. لذا براي اطمينان از صحت اين اطلاعات کافيست بر روي هر کدام از اقلام مورد نظر خود کليک نموده و از موجود بودن آن قلم اطلاعاتي براي کليه شرکتها در سال و دوره مربوطه اطمينان حاصل فرماييد.

تعداد مشترکين (مشترک)
فروش (مصرف) (مگاوات ساعت)
نوع مصرففروش خانگيفروش عموميفروش کشاورزيفروش صنعتيفروش - ساير مصارففروش روشنايي معابرجمع
دوره 17,777,8412,594,4574,904,03610,097,7711,860,590635,463 27,870,158
دوره 210,524,6913,168,7456,353,07210,733,2762,083,499365,607 33,228,890
دوره 314,274,5953,190,3397,024,70610,611,3972,481,707567,550 38,150,293
دوره 412,824,7183,100,1736,281,61010,614,8652,426,227598,346 35,845,938
دوره 58,391,1922,689,0113,899,86310,146,9851,866,441599,774 27,593,267
دوره 66,095,5672,674,6532,788,1568,483,1121,491,7701,072,806 22,606,063
جمع59,888,60417,417,37731,251,44360,687,40612,210,2333,839,546185,294,610
حداکثر بار همزمان با شبکه سراسري و غير همزمان منطقه (مگاوات)
موجودي خطوط و ترانسفورماتور هاي شبکه ي توزيع برق
تعداد روستا و خانوار برقدار شده در حوزه ي تحت پوشش
موجودي چاه هاي کشاورزي برقدار شده در حوزه ي تحت پوشش
مشخصات خطوط هوايي جديد يا توسعه يافته
مشخصات خطوط زميني جديد يا توسعه يافته
مشخصات تعداد و ظرفيت پست هاي جديد يا توسعه يافته
مشخصات پروژه هاي در دست اقدام خطوط (هوايي /زميني/ فيبر نوري )
درصد پيشرفت فيزيكي پروژه هاي پستهاي انتقال و فوق توزيع در دست اقدام
سامانه جمع آوري خودکار اطلاعات آماري شرکتها - شرکت توانير
© 1387-1389 Tavanir, all rights reserved