آگهي فراخوان شناسايي پيمانکار شرکت مديريت توليد برق طوس
از  1396/11/03    تا  1396/11/20

 • دريافت فايل ضميمه 


 • آگهي فراخوان شناسايي
  پيمانکار شماره 08/95               شرکت مديريت
  توليد برق برق طوس در نظر دارد نسبت به شناسايي پيمانکاران و فروشندگان توانمند و
  داراي صلاحيت
  جهت تأمين روانسازها و روغنهاي صنعتي مورد نياز
  خود به خصوص از برند
  ESSO TERESSO 46   اقدام نمايد.لذا
  بدينوسيله از کليه شرکتها و پيمانکاران دعوت ميشود نسبت به تکميل و ارسال مستندات
  مورد نياز ذيل حداکثر تا تاريخ 14/11/1395 اقدام نمايند .     1ـ رزومه شرکت و مديران شامل تجارب ، تاريخچه شرکت،
  ساختارسازماني ، حوزه فعاليت ، محصولات ، خدمات و ......  2ـ مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه ، مجوز يا آگهي فعاليت ،
  پروانه تاسيس ، روزنامه رسمي آخرين تغييرات ،  گواهي ارزش افزوده و .....  3ـ تصوير تاييد
  صلاحيت و رتبه بندي ، گواهي نامه هاي دريافتي در حوزه هاي مرتبط ،
  نمايندگي از برندهاي
  معتبر به همراه مستندات قابل قبول  4ـ سوابق شرکت در پروژه هاي انجام شده و يا دردست اجرا و نامه
  رضايت مندي مشتريان قبلي  5ـ سايرمدارک مثبته  لطفاً مدارک درخواستي را در دو قالب CD و
  کتابچه به آدرس مشهد ، کيلومتر 12 جاده مشهد قوچان ، نيروگاه حرارتي طوس ، شرکت
  مديريت برق طوس ، امور بازرگاني به شماره تماس 35421921-051 ارسال فرماييد.  پس از بررسي مدارک در چهارچوب و ضوابط و مقررات شرکتهاي مديريت توليد براي واجدين شرايط
  دعوتنامه رسمي شرکت در مناقصه ارسال خواهد گرديد.